Prosjektoppgave – gruppeprosjekt. Prosjektplan.

Innledning   Under dette prosjektet skal det modelleres en robotarm i tre forskjellige programvarer, hvor de til slutt skal føres i en sammensatt assembly. Hensikten er å undersøke om dette er mulig, samt å forberede seg til eksamen ved at hver enkelt elev i gruppen får læring i programvaren som er relevant.   Avgrensning av … More Prosjektoppgave – gruppeprosjekt. Prosjektplan.