Avsluttningsrapport – Prosjektoppgave 2017 – Karakter: A

Prosjekteksamen 2017 går ut på å tegne og visualisere en eksiterende messestand. Vi har fått i oppgave å finne minst 3 eksempler på stands, og disse skal sendes til godkjenning. Å finne stands med gode bilder og mål er en prioritet. Vi skal også tegne og målsette 10 objekter. Etter mye leting på nettet, har … More Avsluttningsrapport – Prosjektoppgave 2017 – Karakter: A

Konstruksjonsdagbok – Prosjektoppgave 2017

Dette er en dagbok over mitt arbeid under denne prosjektoppgaven. Her vil jeg dag for dag beskrive hva jeg gjør og hvilke valg jeg tar. Dette vil være et supplement til avsluttningsrapporten, som går mer i dybden på det faglige. Jeg vil forholde meg relativt kort, samtidig som jeg formidler det viktigste fra dagen. Jeg … More Konstruksjonsdagbok – Prosjektoppgave 2017

Prosjektoppgave 2017 – Valg av messestand – 12.12.16

Prosjekteksamen 2017 går ut på å tegne og visualisere en eksiterende messestand. Vi har fått i oppgave å finne minst 3 eksempler på stands, og disse skal sendes til godkjenning. Å finne stands med gode bilder og mål er en prioritet. Vi skal også tegne og målsette 10 objekter. Etter mye leting på nettet, har … More Prosjektoppgave 2017 – Valg av messestand – 12.12.16

CADm2 – Oppsett og endring – 15.09.16

Da har jeg kommet tilbake fra ferien, og vi starter rett på neste modul: CADm2. Dette er en viderebygging på CADm1, hvor vi går dypere i det grunnleggende. Modulen avsluttes med en innleveringsoppgave, hvor vi skal velge mellom en mekanisk tegning, eller arkitekturtegning. Jeg er fortsatt usikker på hvilket felt jeg skal fordype meg, og … More CADm2 – Oppsett og endring – 15.09.16

CADm1 – Grunnleggende AutoCAD – 04.08.16

Da har jeg startet med min første oppgave, som heter CADm1. Dette er en innføringsmodul som varer i 2 uker. Her lærer jeg det grunnleggende innenfor AutoCAD, og lærer helt enkle tegneoperasjoner. Studiets oppstart er ikke før 15. august, men jeg starter med første oppgave via nettstudier da jeg skal på MC tur i Europa … More CADm1 – Grunnleggende AutoCAD – 04.08.16