Bygningsinformasjonsmodellering modul 3 – 30.04.17

Innledning BIMm3/Visualisering 2 består av å tegne og modellere et hus i Revit, og senere visualisere det i 3DsMax. Vi ble gitt tegninger på et hus som vi skulle la oss inspirere av. Hensikten er å visualisere et designforslag til et boligkompleks for en tenkt kunde. Vi skal produsere stillbilder utvendig og innvendig, samt en … More Bygningsinformasjonsmodellering modul 3 – 30.04.17

Avsluttningsrapport – Prosjektoppgave 2017 – Karakter: A

Prosjekteksamen 2017 går ut på å tegne og visualisere en eksiterende messestand. Vi har fått i oppgave å finne minst 3 eksempler på stands, og disse skal sendes til godkjenning. Å finne stands med gode bilder og mål er en prioritet. Vi skal også tegne og målsette 10 objekter. Etter mye leting på nettet, har … More Avsluttningsrapport – Prosjektoppgave 2017 – Karakter: A

Konstruksjonsdagbok – Prosjektoppgave 2017

Dette er en dagbok over mitt arbeid under denne prosjektoppgaven. Her vil jeg dag for dag beskrive hva jeg gjør og hvilke valg jeg tar. Dette vil være et supplement til avsluttningsrapporten, som går mer i dybden på det faglige. Jeg vil forholde meg relativt kort, samtidig som jeg formidler det viktigste fra dagen. Jeg … More Konstruksjonsdagbok – Prosjektoppgave 2017

Prosjektoppgave 2017 – Valg av messestand – 12.12.16

Prosjekteksamen 2017 går ut på å tegne og visualisere en eksiterende messestand. Vi har fått i oppgave å finne minst 3 eksempler på stands, og disse skal sendes til godkjenning. Å finne stands med gode bilder og mål er en prioritet. Vi skal også tegne og målsette 10 objekter. Etter mye leting på nettet, har … More Prosjektoppgave 2017 – Valg av messestand – 12.12.16