Prosjektoppgave – gruppeprosjekt. Prosjektplan.

99.jpg

Innledning

 

Under dette prosjektet skal det modelleres en robotarm i tre forskjellige programvarer, hvor de til slutt skal føres i en sammensatt assembly. Hensikten er å undersøke om dette er mulig, samt å forberede seg til eksamen ved at hver enkelt elev i gruppen får læring i programvaren som er relevant.

 

Avgrensning av oppgaven

 

 • Det skal kun modelleres et konsept av robotarmen, dvs at det kun skal fokusere på de ytre hovedfunksjonene.
 • Ved visualisering vil det kun bli lagt vekt på enkel rendering fra SolidWorks/Inventor.
 • Ved animasjon vises kun enkle bevegelser.

Formål

Vårt mål med denne oppgaven er å gjøre et forsøk på å utføre et modelleringsprosjekt på tvers av flere programmer. Samtlige i gruppen ønsker å lære seg relevant programvare mot eksamensprosjektet, det vil derfor være interessant å se om disse programmene lar seg jobbe opp mot hverandre, slik at alle medlemmene i gruppen får øvd seg i relevante programmer. Vi har derfor satt oss et mål om å modellere et konsept av en robotarm. Armen deles opp, og hver student får hver sin del som de modellerer i hvert sitt program. Delene blir så satt sammen i en felles assembly.

Deltakere:

Helene Svarød

Prosjektansvarlig. Kommer til å jobbe i SolidWorks. Hovedfokus på dokumentasjon/tekniske tegninger. Ansvar for overarm og langarm.

Victor Fauske

Modellerer i Inventor. Ansvar for robotarmens gripeklo som blir modellert detaljert.

Bjørn-Magnus Kristiansen

Modellerer i Onshape. Ansvar for dimensjoneringen av robotarmen og basen.

 

Programvare:

 

SolidWorks

Inventor

Onshape

 

Arbeidsprosess

 

Prosjektet deles opp jevnt mellom studentene. Første steg består av å gjøre research på robotarmen, for å kunne planlegge hvordan oppgaven skal fordeles. Armen deles opp i hoveddeler, som fordeles på hver student. Ferdig modellerte deler settes sammen i en felles Assembly. Om tiden tillater det, og om det lar seg gjøre å jobbe på tvers av programmer, har vi et delmål om å animere og visualisere modellen.. Animasjonen skal vise enkle hovedfunksjoner, og armen skal dreies om alle akser. Visualiseringen skal fungere som presentasjon for tenkt kunde.

 

Oppgaven leveres også med tekniske tegninger, med produksjonstegninger og stykkliste.

Tidsperspektiv

Forventet arbeidstid per dag er satt til 7 timer, men det er åpent for at man kan jobbe selvstendig over denne tiden.

45yt45

Planlegging og rapportering

Vi har ett møte etter lunsj hver dag for å koordinere prosjektet. Slik holder vi hverandre oppdatert til enhver tid.

 

 Risikovurdering

Vår problemstilling baserer seg på hvorvidt det lar seg gjøre å utføre et prosjekt på tvers av modelleringsprogrammer. En potensiell risiko er at det oppstår problemer når man skal ferdigstille en assembly. Hvis dette ikke lar seg gjøre, modellerer vi ferdig hver vår del, og skriver om resultatet i rapporten.

En del av vårt mål med denne oppgaven er å lære oss nye programmer som vil være relevant for eksamen. Vi har satt av noen dager i denne prosjektperioden til å lære oss programmene. Vi vil ha et møte i forkant av dette, for å avdekke hva vil bør lære oss, og forberede oss på.

Liste over potensiell risiko:

 • Det er viktig at vi er flinke til å ta backup, da programmene kan krasje.
 • Vi må passe på at alle jobber med de samme dimensjonene, slik at delene passer sammen i assembly.
 • Vi har planlagt å sette hovedassembly i SolidWorks, men forberedt på å skifte til Inventor hvis det skulle oppstå problemer. En potensiell risiko er kompatiblitet, eller at Helene som jobber med målsetting ikke er ferdig med dette.

 

Videre har vi satt opp tidsplanen slik at vi har tid til å rette på problemer.

 

Kvalitetssikring

 

Vi fører et møte mot sluttfasen av prosjektet for å koordinere og sørge for at vi er i rute, og at alle filer blir med på innleveringen. Vi fører også møter daglig.

 

Milepæler

 

 • Tirsdag 02.05.17: Utforming av prosjektplan
 • Fredag 05.05.17: Start modellering
 • Tirsdag 09.05.17: Ferdig modellert
 • Torsdag 11.05.17: Ferdig med assembly og dokumentasjon

 

Filer å levere inn:

 

 • Prosjektplan
 • Prosjektrapport
 • Individuell rapport med egen refleksjon
 • Prosjektfiler
 • Mediefiler
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s