Produktdesign modul 3 – 11.03.17

Crane_Render_BMkristiansen

INNLEDNING

I denne modulen har vi fått i oppgave å tegne en kran som en del av et konsept for
en tenkt kunde. Målet her er å tegne og visualisere kranen slik at kunden kan bruke
dette som del av utviklingen av en ny kran. Derfor har det ikke vært fokus på
spesifikke mål, men det har vært viktig å forholde seg til standardmaterialer og
eksisterende bestillingslister, for å holde kostnadene nede. Vi ble gitt 5 dager til å
fullføre oppgaven, men det har vært mulig å fullføre i god tid, avhengig av hensyn til
detaljer. I denne oppgaven har jeg valgt å gjøre meg flid med modelleringen, og
inkludert noen av ekstraoppgavene.

ARBEIDSPROSESS

Det var nok flere som ble skremt da de fikk vite om oppgaven den første dagen. Jeg
for min del syns den virket spennende, og så frem til å sette i gang. Dette er et type
produkt jeg ønsker å ha i mitt portfolio, så denne oppgaven var midt i blinken for
meg.

En av de viktigste tingene vi måtte huske på i denne oppgaven, var at vi måtte tegne
kranen med gitte dimensjoner på stålemnene, i henhold til Norsk Stål. Dette fordi
det vil bidra til å holde kostnadene nede ved å bestille emner i riktig dimensjoner,
fremfor å opprette nye produksjonsmetoder for å fremstille emnene. Jeg syns dette
er veldig god trening, da det er slik det vanligvis fungerer i virkeligheten.
Det tok litt tid å orientere seg om oppgaven, og hvordan vi skulle løse den i henhold
til kravene. Min oppfatning var at så lenge jeg fulgte dimensjoner som fantes i Norsk
Stål sine lister, så kunne jeg tegne kranen med disse.
I hovedsak har jeg fulgt BOM’en i oppgaveteksten, men forsikret meg om at de
samme dimensjonene finnes hos Norsk Stål. Ved tegning av bunnplaten har jeg tatt
utgangspunkt i stålplate med 10mm tykkelse, det samme med vinkler og andre flate
deler.

Selve modelleringen har gått greit. Det har vært noen deler jeg har måttet tenke meg
litt om på hvordan jeg skal gå frem, men det har løst seg gradvis. Når det kommer til
den hydrauliske pumpen, har jeg nok misforstått eller glemt oppgaveteksten da jeg
startet å modellere. Jeg tok utgangspunkt i et referansebilde på nettet, og glemte å
følge tegningen og dimensjonen til pumpen vi skulle følge – Hydraflex VHL 2022.
Dette har ført til at min pumpemekanisme skiller seg ut fra den gitte pumpen, noe
som kunne skapt misforståelser hos en potensiell kunde. Jeg har likevel forholdt meg
til egenskapene til pumpen, med maks og minimums utslagslengde.

Hadde jeg fulgt tegningene til Hydraflex, ville jeg ikke brukt så lang tid på
pumpemekanismen, da denne var mye simplere. Jeg sitter likevel igjen med mer
kunnskap og trening i å modellere, så ut i fra et læringsperspektiv har jeg ikke kastet
bort tiden min. Jeg har også fått forståelse for at det er nesten viktigere at pumpen
representerer det kunden vil motta etter bestilling, fremfor en komplisert
mekanisme.

Screen Shot 03-11-17 at 04.32 PM
Videre gikk resten greit, helt til jeg kom til visualiseringsbiten. Jeg slet virkelig med å
få til videoanimasjonen i Inventor Studio. Et utrolig knotete interface, som sikkert
fungerer greit når man har kontroll, men jeg satt med en følelse av null kontroll. Jeg
syns det var veldig frustrerende å være så avhengig av hjelp, da jeg har et høyt ønske
om å være selvstendig. Jeg syns det er mest givende å kunne hjelpe andre, fremfor å
være frustrert og hjelpeløs. Frustrasjonen min gikk på bekostning av felleskapet, noe
jeg er lei meg for.

Jeg hadde problemer med Constraint og Joints, som gjorde at modellen oppførte seg
rart. Etter feilsøking og hjelp fra lærer løste dette seg. Jeg satte på en render over
natten, og kom tilbake til svart skjerm. Maskinen hadde slått seg av. Ved neste
rendering oppsto bildet splittet og i forskjellige farger, enda jeg trippelsjekket alle
innstillinger. Etter en ny render, i et annet filformat, fikk jeg en video som fungerer,
men som har en lav bitrate, slik at det er en del støy i bildet. Videoen gjør likevel
jobben.

Deretter bar det videre over på Exploded View og stykkliste. En relativ enkel prosess.
Jeg fikk litt trøbbel med et håndtak jeg måtte endre og tegne på nytt, men det løste
seg etter noen forsøk.

Screen Shot 03-11-17 at 02.12 PM 001

 

KONKLUSJON

Alt i alt har dette vært en oppgave jeg har lært veldig mye av. Jeg har fått en modell
jeg kan putte i mitt portfolio, og jeg har lært mye om Inventor. Det har vært noen
utfordringer, som har gjort prosessen litt ubehagelig, men jeg sitter igjen med tanken
om at det er slik man lærer, og at dette yrket baserer seg på mye problemløsing.
Jeg håper jeg har løst oppgaven tilfredsstillende. Jeg går aldri videre med en sketch
før jeg vet den er Fully Constrained, med det har hendt at jeg har blingset eller vært
distrahert.
Når det kommer til målene for oppgaven så mener jeg at jeg har møtt kravene. Jeg
har fulgt Norsk Stål, NS og tatt utgangspunkt i pumpe og winch som eksisterer, selv
om utformingen av pumpen skiller seg noe ut.
Inventor er et program jeg har fått veldig sansen for. Da jeg er nevenyttig, teknisk
interessert og driver med 3D printing på fritiden, kommer jeg til å bruke Inventor
mye. Mekanisk konstruksjon og produktdesign er også retninger jeg kommer til å
satse på fremover, med både planlagte studier, og eksamensplass til sommeren. Jeg
ser frem til å fordype meg ytterligere i programmet.

 

Screen Shot 03-11-17 at 05.06 PM
Kilder: http://www.tigerlifting.com/products/brake-hand-winch/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s