Bygningsinformasjonsmodellering modul 2 – 11.04.17

t54t55t

Innledning

I denne oppgaven skal vi fortsette på huset fra Modul 1. Her er målet å oppgradere huset etter ønske fra kunden. Det har kommet et ønske om garasje med platting, samt modernisering av huset. I tillegg er det ønsket plantegninger, romplan, snitt, perspektiv og fasadetegninger.

Prosjektplan:

4t54t4t

 

Arbeidsprosess

I likehet med forrige moduloppgave har denne oppgaven vært utfordrene for min del. Det merkes at jeg ikke er stødig i Revit, men jeg mener jeg har klart å løse oppgaven ved å innhente kunnskap på egenhånd.

Jeg har ikke oppnådd ønsket resultat, men jeg har fått gjort det jeg skal. Jeg møtte noen ufordringer på trappene, garasjeporten og de nye vinduene jeg ønsket å oppgradere huset med. I tillegg møtte jeg et problem med rekkverket på plattingen som jeg ikke har greid å løse.

Aller først vil jeg vise til vinduene jeg ikke greide å sette inn. Her har jeg lastet ned og valgt ut trekantede vinduer som ville fylt opp vinkelen under møene på en pen måte. Dette fikk jeg ikke til. Vinduene fikk en annen form på trekanten, og jeg sitter ikke på kunnskap til å endre dette. Jeg prøvde meg frem med forskjellige verdier på lengdene, men det ble såpass avansert for meg at jeg valgte å gå videre. Derfor er den eneste endringen en stor verandadør i 2. etg.

 

54t54t5

 

45t54t5t

Videre vil jeg vise til garasjedøren. Her hadde jeg et ønske om å plassere den slik at festepunktene i rammeverket nådde taket på garasjen. Sånn som porten er plassert nå, gjør den ikke det. Jeg mener likevel at disse «armene» vil kunne justeres slik at de kan boltes i taket. Porten er plassert med hensyn til grunnmuren og veggene, og står derfor riktig.

Det er forøvrig også tenkt at innkjørselen til garasjen vil dekkes med pukk og asfalt, for å gjøre det mulig å kjøre inn, samt skape drenering vekk fra porten. Jeg hadde et ønske om å lage fall i gulvet, men innehar ikke denne kunnskapen.

45t554t

54t54t45t5t

Deretter vil jeg nevne rekkverket til garasjeplattingen. Her fikk jeg en forhøyning jeg ikke har klart å rette på. Jeg har søkt kunnskap hos andre, men ikke fått noen informasjon på hvordan jeg endrer dette.

45t54t45t5t5t

Konklusjon

 

Oppgaven har vært en smule utfordrene, og jeg fikk ikke endret huset slik jeg ville. Jeg hadde et ønske om å sette inn større vinduer for å få inn mer lys, samt vinduer i taket. Dette fikk jeg ikke gjort grunnet manglende kunnskaper, men jeg fikk byttet verandadør i 2. etg.

Videre støtte jeg på noen andre problemer jeg ikke fikk løst. Normalt ville jeg spurt om hjelp der det lot seg gjøre, men jeg har støtt på disse problemene alene, og har derfor ikke kunnet spurt noen om hjelp. Ved noen utfordringer har ikke noen visst hvordan det skal løses.

Det har vært et ønske av meg å bli mer selvstendig, noe jeg mener jeg begynner å bli etter disse oppgavene.

Jeg sitter igjen med økt kunnskap i Revit. Jeg har lært veldig mye, og jeg føler jeg har lært det vi skulle ha lært i undervisningen ved å gjøre denne, og forrige oppgave.

 

 

Kilder:

https://bimobject.com/no/roto/product/wdf_r6_h

http://bimobject.com/no/integrityfrommarvin/product/integrity-pwwu

http://bimobject.com/no/k-line/product/klbc2r-2vtx

https://bimobject.com/no/k-line/product/klfp-pf1vtlserr

https://bimobject.com/no/kolbekolbemillwork/product/kolbe-vistaluxe-awning-window

https://bimobject.com/no/infinityfrommarvin/product/infinity-npdg

https://bimobject.com/no/nordan/product/nordan-4s

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s