Konstruksjonsdagbok – Prosjektoppgave 2017

Dette er en dagbok over mitt arbeid under denne prosjektoppgaven. Her vil jeg dag for dag beskrive hva jeg gjør og hvilke valg jeg tar. Dette vil være et supplement til avsluttningsrapporten, som går mer i dybden på det faglige. Jeg vil forholde meg relativt kort, samtidig som jeg formidler det viktigste fra dagen.

Jeg har lagt ved bilder som best viser det jeg har gjort. Det finnes også en egen mappe som heter Skjermbilder i innleveringen, som viser mer.

exhibition-stand-design-dubai-nuevo-design147

Uke 1 – Tirsdag 03.01.17

Dette er den første dagen av denne perioden. Vi går gjennom oppgaveteksten på tavlen, deretter starter jeg med å planlegge oppgaven.

Hva jeg har gjort i dag:

 • Laget tidskjema
 • Opprettet maler for rapporter
 • Laget mappestruktur
 • Lastet ned referansebilder

I tillegg startet jeg på modellen av selve standen. Her fikk jeg satt opp grunnfundamentet etter mål fra bildene, og begynt på søylene. Jeg lastet inn referansebilde i AutoCAD, og skalerte dette etter målet på tegningen. Deretter la jeg modellen oppå, slik at jeg fikk orden på mellomrommet på søylene.

 

screen-shot-01-03-17-at-02-57-pmscreen-shot-01-03-17-at-02-32-pm

Onsdag 04.01.17

Jeg jobber videre med standen. Jeg får opp skillevegger, og justerer målene slik at det blir hele mål, samtidig som det matcher referansebildene.

Det går med en del tid til justering. Jeg mener dette er viktig for å oppnå mest nøyaktighet og best resultat. Det vil også spare meg for problemer og utfordringer senere.

Jeg tok også en titt på kameravinkel relativt tidlig, for å tidlig se hvordan jeg ligger an, og for å forhindre at jeg sent i prosessen oppdager at dimensjonene er helt feil.

 

screen-shot-01-04-17-at-12-41-pmscreen-shot-01-04-17-at-05-36-pmscreen-shot-01-04-17-at-10-19-am

 

I dag har jeg laget trapp opp til 2. etasje, og laget rekkverk. Dette er noe som tok litt tid, da det ble en del prøving og feiling. Jeg ble likevel fornøyd med resultatet. Jeg plasserte ut noen sylindre som representerer møbler, for å få en oversikt.

Liste over hva jeg har gjort ellers:

 • Laget dør, dørlister og håndtak
 • Satt opp lysplakater på veggene etter mål fra referansebildene.
 • Lagt på plater på sidene av hoveddelen, som skal tekstureres.

Jeg har i tillegg gjort litt justeringer på vegger, rekkverg og annet smått.

Det kan virker som at jeg har gjort lite på 9 timer, men jeg er nøye med detaljer og mål.

 

screen-shot-01-05-17-at-01-12-pm-001Screen Shot 01-05-17 at 05.14 PM.PNGScreen Shot 01-05-17 at 12.41 PM.PNGscreen-shot-01-05-17-at-05-14-pm-001

Fredag 06.01.17

I dag har jeg begynt på møbler. Jeg vet at standen min er noe enkel, til tross for at jeg har brukt litt tid på å føre den opp. Derfor må jeg fokusere på resten for å heve helheten av oppgaven.

Jeg har laget liten og stor skranke, et vitrineskap og et bord. Dette er noe jeg har brukt hele dagen på. Modelleringen i seg selv har gått greit, men jeg har måttet gjøre en del justeringer. Layout og målsetting tok også litt tid, da jeg har forsøkt å være nøye, og gjort justeringer underveis. Jeg målsetter annotativt, og jeg oppdaget at målene mine får gule utropstegn underveis. Jeg tror dette er fordi jeg beveger på modellen etter jeg har målsatt. Jeg har derfor reassosiert målene, og lagret uten å bevege på modellen.

Videre har jeg laget attributter og blocks av møblene, i tillegg til at jeg lagde en stykkliste på den ene skranken. Der har jeg ikke modellert enkeltdeler, da jeg ikke ser noe vits i å gjøre det, da delene er såpass simple. Jeg forstår prinsippet, og jeg har vist at jeg kan dette i CADm6.

 

screen-shot-01-06-17-at-05-54-pm-001screen-shot-01-06-17-at-05-54-pm-002screen-shot-01-06-17-at-05-54-pm-003screen-shot-01-06-17-at-06-15-pmscreen-shot-01-06-17-at-05-53-pm

 

Uke 2 – Mandag 09.01.17

 

Helgen gikk med til å lage laptop, søppelbøtte og barstol. Til dels fordi jeg vil være sikker på å ha nok tid, men også fordi jeg hadde veldig lyst til  å tegne. Jeg er inne i en rytme hvor jeg syns det er veldig gøy å jobbe med oppgaven.

I dag har jeg laget:

 • Brosjyrestativ
 • Loungestol
 • Lampe
 • Blomsterpotte

Brosjyrestativet var litt vrient å lage i starten, men det gikk seg til etterhvert. Det var bare snakk om å få forholdet mellom dimensjon og vinkel til å stemme, så gikk det fint. Jeg tegnet alt med lines i 2D først, før jeg brukte Presspull-kommandoen.

 

Screen Shot 01-09-17 at 10.00 AM.PNG

 

Loungestolen var enklere enn jeg fryktet. Den har mange former, og er noe organisk i utformingen. Jeg startet med linjer i 2D, og jobbet meg videre med Presspull, Subtract og Fillet.

dwd.png

Jeg har opplevd en del trøbbel med målsetting. Annotativ målsetting gir gule utropstegn, og etter en del feilsøking har jeg kommet frem til at målsettingen mister sin assossiasjon hvis jeg endrer på modellen i etterkant. Dette virker jo logisk i utgangspunktet, men ved flere anledninger har målsettingen blitt deassossiert selv om jeg ikke har rørt den. En annen observasjon jeg har gjort er at utropstegnene kommer frem hvis jeg lager attributter og blocks av modellen etter jeg har målsatt. Da må jeg gå over absolutt alle mål og rette opp i målene. Dette har kostet mye tid.

Jeg har inngått noen kompromisser med meg selv. Jeg har valgt å bruke annotativ målsetting, da det sikrer at jeg får riktig avstand og skriftstørrelse, uavhengiv av målestokk. Ved vanlig målsetting må jeg regne ut hvor mange mm målsettingen skal stikke ut fra modellen.

Videre har jeg opplevd at målene får desimaler og ujevne tall. Jeg modellerer alltid etter hele tall, men når vinkler og avrundinger kommer inn i bildet ender ofte målene med desimaler.

Jeg har brukt en del tid på å justere og fikse modellen, men jeg er samtidig nødt til å komme videre med oppgaven.

Jeg har måttet velge mellom å tegne et objekt som skal produseres, og et objekt som er gjenskapt etter bilder. Jeg ville aldri laget eller produsert et objekt med slik målsetting. På noen av tegningene har jeg fjernet desimaler fra Dimstyle-menyen.

 

Tirsdag 10.01.17

 

Dagen i dag har gått med til å lage stol og skilt. Dette er to modeller jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle tegne. Stolen virker for meg som den største utfordringen. Den har en ganske organisk form, og har mange buer. Etter å ha tenkt på dette noen dager i forveien kom jeg frem til et par fremgangsmåter. Den jeg havnet på var å tegne profilene i 2D, og bruke Sweep-kommandoen. Dette brukte jeg til stolbeina, men også setet. Vi har brukt Sweep til å lage rør, og da har vi valgt sirker som objektet som skal sweepes. Det gikk opp for meg at det objektet ikke må være en sirkel, så jeg tegnet formen på stolen sett forfra, og brukte Sweep på den.

Videre satte jeg sammen setet og stolryggen med flere seksjonen av dette objektet, og roterte gradene. Deretter brukte jeg Union for å sveise det hele sammen. Jeg ble fornøyd med resultatet, selv om jeg tror det kunne blitt gjort bedre ved hjelp av en annen kommando.

 

screen-shot-01-10-17-at-12-50-pmscreen-shot-01-10-17-at-12-54-pm-001

 

Deretter lagde jeg skiltet. Jeg tracet helt enkelt over underlagsbildet med Polylines. Så brukte jeg kommando Pedit og konverterte linjene til Splines for å få jevne avrundinger. Jeg tok så Join og Presspull.

 

screen-shot-01-10-17-at-03-09-pmscreen-shot-01-10-17-at-03-16-pm-001

Screen Shot 01-10-17 at 03.59 PM.PNG

 

Vi hadde en liten diskusjon i klassen om Blocks, og at de skal lages i Layer 0. Jeg husker ikke nøyaktig hva vi har lært her. Jeg har tegnet alle modeller med enkeltdeler i egne layers, for å gjøre visualiseringen i 3DsMax enklere. Etter litt testing fant jeg ut at alt som lå i sammen layer fikk samme materiale. Derfor har jeg tegnet alt i eget layer, slik at alt som er i f.eks layer glass, får materialet glass. Jeg så også at blocks jeg hadde laget med attributter kom opp som layer 0 i sammenstillingen, og at layerne fortsatt var der.

Videre har jeg lagd spotter, og plassert ut møbler og skiltet. Jeg har også fikset litt på brosjyrestativet og loungestolen.

Enkelte steder har det ikke vært mulig å målsette radius, da programmet ikke klarer å gjenkjenne det som en sirkel eller bue. Dette er utenfor min kunnskap.

 

Onsdag 11.01.17

I dag har jeg satt opp spotter i takene, og forsøkt å gjort det med lik avstand.

Screen Shot 01-11-17 at 08.45 AM 001.PNG

 

Videre har jeg satt opp Lightboxes ute i standområdene. Jeg har også laget:

 • Flagg
 • Vaser
 • Potte
 • Garderobeskap
 • Vannmaskin

 

screen-shot-01-11-17-at-01-49-pmscreen-shot-01-11-17-at-06-24-pm

 

Flagget var interessant. Jeg har en stand som er ganske simpel i designet, slik at det ikke krever noen triks for å lage uvanlige former osv. Jeg føler jeg likevel får bruk for slikte metoder på flere av modellene jeg tegner. Flagget har en ganske ujevn form, og dette er noe jeg aldri har laget i AutoCAD før. Jeg har alltid jobbet med enten Lines eller Solids, men vet at det finnes Mesh og Surface også.

Jeg tegnet opp noen ujevne linjer med Polylines, og satte det sammen slik at det så ut som et flagg. Deretter brukte jeg kommandoen Edgesurf, som legger en flate mellom linjene.

Denne flaten konvertete jeg til Solid, og resultatet ble et flagg.

 

screen-shot-01-11-17-at-12-52-pmscreen-shot-01-11-17-at-12-58-pm

 

Jeg oppdaget at brosjyrestativet mitt var en gammel revisjon. Jeg vurderte å oppdatere blocken, slette alle de gamle stativene, og sette de ut på nytt. Så kom jeg til å tenke på CADm6 hvor vi holdt på med endring. Jeg oppdaterte isteden blocken jeg hadde, med siste revisjon av modellen, og trykket på redefine block. Dette gjorde at alle stativene oppdaterte seg, og jeg slapp å sette de ut på nytt. Et godt eksempel på god bruk av tidligere lærdom.

Jeg sliter fortsatt med at jeg jobber med hele tall, men etter Fillet og sammenstilling så ender modellen opp med mål uten runde tall.

 

Torsdag 12.01.17

I dag har jeg laget:

 • Vask
 • Kjøkken
 • Kjøleskap
 • Kaffemaskin

Jeg har også fikset på vanndispenseren fordi målene ikke blir hele. Dette gjelder særlig vannbeholderen. Jeg vet at vi blir vurdert på nøyaktighet, og det plager meg enormt at målene blir som de blir enda jeg systematisk jobber med hele tall.

Snakker om mål. Jeg har laget stykkliste, og satt inn standen i Paper Space. Jeg fikk umiddelbart et problem – ingen av møblene viste seg i paper space, enda ingen layers var fryst, ingenting var merket som «NoPlot» eller liknende. Alt var som det skulle. Etter noen søk på Google og Autodesk sine forumer kom jeg over en post som sier at dette er et kjent problem ved bruk a VIEWBASE-kommandoen. Løsningen var da å skalere hele tegningen til 1.001, og det funket utmerket.

Det gikk ikke opp for meg før jeg målsatte standen at dette påvirket målene på standen. Det er ingen tvil om at jeg har brukt hele tall her. Bunnplaten er 6000mm bred, og dette har jeg trippelsjekket, men i Paper Space kom den opp som 6001mm. Dette fordi desimalet .001 bidro til å forskyve målet. Jeg forsøkte derfor å skalere tilbake igjen, men uten hell. Jeg har derfor måttet tvangsendre målene til sine opprinnelige mål. Dette har jeg tillatt meg å gjøre fordi det er målene som bestemmer, og i en tegning vil målene bestemme uansett.

Dagen har gått med til mye problemløsing.

 

Screen Shot 01-12-17 at 12.40 PM.PNG

Fredag 13.01.17

I dag har jeg fått modellen inn i 3DsMax og startet med kamera-matching. Jeg har også lagd en snitt-tegning i AutoCAD, med et problem jeg ikke har klart å løse. Det dukker opp en bue som ikke er i tegningen. Den finnes ikke i filen, den er ikke fryst, skjult eller noe som helst. Jeg har prøvd å restarte programmet, bruke en annen kommando, oppdatere og bytte template og arkstørrelse uten hell. Jeg fant heller ingenting om det på Google. Jeg må nesten be om at den buen blir oversett.

Jeg er veldig målrettet mot å få best mulig karakter. Jeg syns det derfor er veldig leit at det oppstår problemer som dette, og at det påvirker både tiden min og resultatene. Jeg har satt av hver helg til å jobbe med oppgaven, og til tross for at min stand vurderes som «enkel», så har det ligget mye arbeid i å få den opp.

 

Screen Shot 01-13-17 at 09.35 AM.PNG

 

screen-shot-01-13-17-at-11-38-amscreen-shot-01-13-17-at-01-07-pmscreen-shot-01-13-17-at-01-15-pmtestrender01

 

Uke 3 – Mandag 16.01.17

I dag har jeg jobbet med teksturering og lys. Store deler av dagen gikk med til å anordne ID til forskjellige flater, og å legge på teksturer. Selve lyssettingen brukte jeg ikke så mye tid på, da jeg i første omgang bruker store lysflater. Tanken er å emulere lyset fra taket i messehaller.

Videre har jeg knotet en del med modellen. Jeg har måttet gjøre noen justeringer på enkelte objekter, slik at rendringen ligner referansebildet. Her er det hovedsaklig snakk om plassering og størrelse, men også ting som eksempelvis glassbordet i 2. etasje. Jeg fjernet en stor skive som lå mellom bordbenet og platen, da det ser bedre ut siden bordplaten er gjennomsiktig.

Deretter kjørte jeg flere testrendrer for å justere teksturer, refleksjon, gjennomsiktighet osv.

 

testrender04.png

 

Jeg har dessuten funnet flere bilder til profileringen på standen, og redigert disse. Jeg forsøkte også å finne fonten til skriften på sidene, men uten hell. Jeg har derfor valgt en font som ligner mest.

 

kartsouthafricapoliticalmap

 

Kartene jeg fant på nett stemte ikke med kartet i referansebildet. Jeg brukte derfor Photoshop til å male inn de riktige fargene ved hjelp av Color picking tool.

 

engine

 

Bildene jeg fant var heldigvis høyoppløselige.

 

Tirsdag 17.01.17

Det nærmer seg slutten for tekstureringsarbeidet, og jeg begynner å bli fornøyd. Det er fortsatt mange justeringer som må gjøres. Dagen i dag har hovedsaklig gått med på å justere lyssetting, varme og styrke, samt å legge tekstur på det som gjensto å teksturere.

 

Jeg har også photoshoppet tekst og profilering av standen.

 

disk

 

testrender06.png

Onsdag 17.01.17

Animasjonen var noe jeg trodde kom til å bli vrient. Jeg hadde regnet med astronomisk lang renderingstid, da hvert bilde må render som vanlig, og når en animasjon på rundt 10 sekunder, med en bildefrekvens på 24 bilder per sekund, snakker vi om 250 bilder som må rendres.

Ikke bare vil rendringen ta tid, men jeg hadde en oppfatning at kameraføringen ville ta tid også. Heldigvis har jeg tatt feil, og alt har fått lekende lett.

Dagen har gått med til rendring i stor grad. Jeg har måttet starte rendringer på nytt, da jeg har oppdaget feil underveis. Jeg ønsker å levere best mulig resultat, så jeg har tatt meg tid til det.

 

Screen Shot 01-18-17 at 02.30 PM.PNG

 

Torsdag 18.01.17

TeamViewer er et program jeg har fått god bruk for. Det gir meg tilgang til skolens maskiner hjemmefra, slik at jeg kan kontrollere rendringene. Jeg fortsetter å oppdage feil, så jeg har startet én ny rendring hjemmefra før jeg la meg, og jeg har startet en av animasjonssekvensene på nytt da jeg oppdaget alt for sterkt lys midt i scenen.

Jeg har 5 maskiner på rendring, og det tar tid. Jeg har valgt å gå for en høy oppløsning for å få flere pixler inn i bildet. Dette downscaler jeg når jeg jobber i Photoshop. Dette gjør jeg for å få skarpere bilder. I mellomtiden jobber jeg med øvrige utestående ting til oppgaven.

Jeg har også forsøkt med på eTransmit og Sheet Set. Dette er noe vi skal ha gått gjennom under CADm6, men jeg mener dette ble hoppet over i klasseromsundervisningen, og derfor har ingen kjenskap til dette. Jeg gikk gjennom nettleksjonen, men jeg føler alt ble mer knotete og rotete med dette. Jeg leverer derfor med egen mappestruktur jeg mener er bra nok.

 

Screen Shot 01-19-17 at 07.37 PM.PNG

 

Fredag 19.01.17

Tidlig i oppgaven hadde jeg noen problemer i AutoCAD. Jeg hadde blandt annet et problem med at blocks ikke syntes i Paper Space når jeg la inn messestanden, og løsningen fra Autodesk var å skalere hele standen til 1.0001. Dette forskjøv målene, og jeg klarte ikke å skalere tilbake. Dette førte til at jeg måtte tvangsendre målene – en løsning jeg ikke var fornøyd med. Nå har jeg importert en tidligere save til målsettingen, og har nå hele, «naturlige» mål.

Videre hadde jeg en bue i en av siderissene til standen. Jeg la inn en forumpost på Autodesk sine sider, og fikk til svar at det kunne være et grafikkproblem. Etter jeg skrudde av Hardware Acceleration forsvant buen, og kom heller ikke opp i DWF’en.

Nå som dette er ordnet, fortsetter jeg med videoanimasjonen og klipper denne. Jeg skal også photoshoppe bildene.

 

screen-shot-01-20-17-at-12-11-pm-001screen-shot-01-20-17-at-12-11-pm

 

Mandag 23.01.17

Det var utrolig beleilig at vi hadde en helg før innlevering. Jeg har brukt helgen til å
photoshoppe ferdig og gå over tegningene. Photoshoppingen tok jeg meg en del tid
til da dette er et program jeg ikke kan. Jeg ble veldig fornøyd med resultatet, når jeg
sammenligner det med mitt ferdighetsnivå. Det er alltid rom for forbedring, men jeg
er stort sett fornøyd. Oppgaveteksten beskrev at vi skulle «piffe» opp bilene med
bakgrunn og mennesker. Bakgrunn har jeg på kun 2 av 4 bilder. Både fordi det var
vanskelig å finne bakgrunner som matchet, men også fordi det skal representere
referansebildene på sin måte.
DWF’ene måtte gjennom en eller to revideringer, men jeg fikk ferdigstilt det
heldigvis. I skrivende stund nærmer det seg innleveringsfrist, så det siste jeg gjør
denne dagen er å ferdigstille avsluttningsrapporten, som vil inneholde konklusjonen
for oppgaven.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s