Avsluttningsrapport – Prosjektoppgave 2017 – Karakter: A

Prosjekteksamen 2017 går ut på å tegne og visualisere en eksiterende messestand. Vi har fått i oppgave å finne minst 3 eksempler på stands, og disse skal sendes til godkjenning. Å finne stands med gode bilder og mål er en prioritet. Vi skal også tegne og målsette 10 objekter.
Etter mye leting på nettet, har jeg funnet noen eksempler. Det har vært utfordrene å finne bra stander med mål, som ikke er funnet av andre/eller tidligere studenter. Jeg er veldig målrettet mot å få toppkarakter på denne oppgaven, slik at det å finne riktig stand er en viktig forutsetning for å nå det målet.

Screen Shot 01-20-17 at 12.34 PM.PNG

Til venstre på bildet over finner vi referansebildet jeg har tegnet etter, med mitt bilde til høyre. De er ganske like, men det finnes likevel noen ulikheter. Bakgrunnen har litt forskjellige nyanser. Menneskene er åpenbart forskjellige, det samme med planten. Svart/hvitt-bildet er ikke like, men dette var ikke mulig å finne.

Oppnådde mål:

 • Relativ likhet.
 • Matche bakgrunnsfargen så godt som lot seg gjøre.
 • Sette inn mennesker i relativ samme positur.
 • Tegne samtlige modeller i scenen, utover minstekravet på 10.

Ikke oppnådde mål:

 • Nøyaktig likhet.
 • Matche bakgrunn bedre.
 • Lik font på tekst
 • Mer detaljer i AutoCAD-modellene.

Utvalgsprosess

 

argargrg

Dette er standen som ble min oppgave. Det var opprinnelig ønsket at jeg skulle gjøre
standen INBRA, men etter noen argumenter ble det denne. Mitt argument var en
kombinasjon av at vår tidligere lærer hadde anbefalt denne standen for meg.
Standen ble vurdert som en A-stand. Selv om læreren ikke lenger representerer
Noroff, har han hatt en rådgivende rolle for oss studenter. Det ble derfor mitt ønske
å gjøre denne, da læreren kjenner meg og mine ferdigheter.
Ut over lærerens anbefaling, var det viktig for meg å få en stand jeg likte. Dette er en
oppgave vi har jobbet lenge med, så det ble viktig at jeg fikk en stand som vakte
ekstra engasjement. Standen har også tydelige mål, noe som vil lette selve
modelleringsarbeidet betraktelig. Dette går på bekostning av vanskelighetsgrad. Det
er av min oppfatning at denne standen byr på en rekke utfordringer som svarer til
mitt ferdighetsnivå.
Jeg erkjenner at standen kunne vært vanskeligere, men tatt i betraktning at mitt
fokus på nøyaktighet og renderresultat var viktig, samt at jeg hadde et ønske om å
modellere samtlige gjenstander i scenen, så er jeg fornøyd med valget. Det ble en fin
balanse mellom alle deloppgavene, fremfor mye arbeid med middelmådig resultat
på standen.

Objektene jeg skulle modellere:
1. Skranke/disk
2. Brosjyrestativ
3. TV
4. Stol
5. Bord
6. Vitrineskap
7. Laptop
8. Krakk (ikke i scenen, feil oppført)
9. Barstol
10. Smal/liten skranke/disk
Objekter som ble modellert:
1. Skranke
2. Brosjyrestativ
3. TV
4. Stol
5. Bord
6. Vitrineskap
7. Laptop
8. Barstol
9. Litenskranke
10. Blomsterpotter
Ekstra:
11. Lampe
12. Vaser
13. Loungestol
14. Barstol, annen type
15. Søppelbøtte
16. Kjøkken
17. Spotter
18. Kjøleskap
19. Vanndispenser
20. Garderobeskap
21. Flagg
22. Kaffemaskin
23. Skilt

 

Et av de andre forslagene:

 

rgergreg

 

Standen INBRA som opprinnelig var ønsket at jeg skulle modellere:

 

hsthsth

 

Arbeidsprosess

Konstruksjonsdagboken går mer i dybden av hva jeg gjorde dag for dag. Her følger en kort
oppsummering av hva som ble gjort de forskjellige ukene.

 • Uke 1 – Oppstart. Oppretting av dokumenter og maler. Startet på stand og litt
  på møbler.
 • Uke 2 – Fortsettelse av modellering av møbler. Feilsøking i småproblemer.
  Ferdigstilt stand.
 • Uke 3 – Avsluttning møbler. Rendret bilder og video. Photoshoppet bilder.
 • Uke 4 – Siste finpuss før innlevering. Ferdigstilt rapporter.

 

Designvalg

Det gikk tidlig opp for meg at jeg var nødt til å planlegge denne prosessen nøye.
Spesielt med tanke på visualiseringen i 3DsMax. Mitt første steg var å modellere alt i
egne layers i AutoCAD, slik at det å påføre materialer i 3DsMax ble enklere, noe det
ble. Jeg så at flere studenter forsøkte å finne NS for navn på forskjellige layers. Dette
er noe jeg så bort i fra, da mitt fokus var å navngi layerene etter egne navn, for å ha
total oversikt.
Videre har jeg modellert alle gjenstander etter beste evne, og med et detaljnivå som
svarer til tidsrammen vi hadde på oppgaven. Det vil si at jeg godt kunne lagt inn flere
detaljer, men resultatet jeg kom til er et godt kompromiss mellom detalj og tidsbruk.
Jeg er fornøyd.
Enkelte ting er veldig enkle i utforming, som f.eks spottene. Jeg satte meg et tidlig
mål om å tegne alt jeg så i referansebildene, og når jeg først hadde tegnet noe, ville
jeg kjøre en lik standard på alt. Derfor ble noen tegninger enklere enn andre ved
målsetting.
En motsetning av dette er laptop’en, som har litt detaljer som eple-logo, USButganger,
HMDI og SD-kortleser. Jeg har også tatt meg tiden til å modellere inn hyller
i kjøleskapet, samt kjølelement på baksiden, selv om dette ikke syns i scenen.
Hensikten var ikke å heve vurderingen av oppgaven, men snarere et estetisk ønske.
Noen møbler, som stolen og loungestolen er ikke 100% lik, men de er gjort etter
beste evne. Derfor ser jeg på disse som min tolkning, og mitt verk. Barstolene på
framsiden har en annen base enn på referansebildene. Her har jeg brukt Revovlekommandoen for å få et penere preg, fremfor en flat plate.
Når det gjelder teksturering og rendring i 3DsMax, har jeg avviket noe, noen steder.
Til dels fordi det er vanskelig å gjenskape noe 100%. Gulvet i referansebildet har
mindre refleksjon enn i mine bilder. Jeg har valgt å legge på litt mer refleksjon for å
finere bilder. Jeg liker estetikken ved at standen og spottene skinner fra gulvet.
Det er kun én vinkel i renderbildene som stemmer med et referansebilde. Dette er
gjort bevisst for å sette et eget preg på oppgaven, samt å leke seg litt med
komposisjon.

Tidsbruk

Tidsbruken på denne oppgaven stemmer noenlunde med hva jeg hadde planlagt på forhånd.
Den største forskjellen er at jeg har brukt mer tid enn forventet. Dette er likevel ikke ulikt de andre innleveringene. Det oppstår uventede problemstilling som må løses underveis, samt at det er vanskelig å antyde på forhånd hvor mye tid man bruker.
Under ser man tiden beregnet, sammenlignet med tiden brukt. Denne listen ligger vedlagt
som Excel-dokument.

Tabellen for rendring tar for seg arbeidstimer på skolen. Jeg har derfor ikke inkludert rendertid om natten.

 

screen-shot-02-07-17-at-01-47-pm

screen-shot-02-07-17-at-01-47-pm-001

Evaluering

Alt i alt så er jeg veldig fornøyd med det ferdige resultatet. Jeg vet at jeg har gitt alt
av meg selv, og jeg har nådd målene jeg satte på forhånd. Jeg er veldig fornøyd med
standen jeg fikk som oppgave, spesielt når jeg ser tilbake på tidsbruken. Jeg hadde
klart å tegne en mer komplisert stand, men jeg mener jeg har vist forskjellige
tegneteknikker i flere av objektene jeg har modellert.
Til tross for at referansebildene for standen hadde mange mål, har det vært
utfordrende å føre den opp nøyaktig. Jeg har vært nødt til å gjøre mange justeringer
underveis, for å sikre størst mulig nøyaktighet.
Jeg har brukt mye tid på problemløsing. Mye har skyltes problemer jeg ikke forstår,
men jeg er åpen for at det kan ha vært en del brukerfeil også. Selv mener jeg at jeg
har fått en god forståelse for faget så langt, men det er noen områder jeg har vært
usikker på. Ved målsetting har jeg slitt med ujevne tall på målene, til tross for at jeg
utelukkende har jobbet med hele tall til å begynne med. Det er også enkelte steder
jeg har vært usikker med tanke på skjulte linjer, senterlinjer og lignende. Jeg mener
jeg har gjort som lært tidligere, og har målsatt etter min oppfating av NS, samt etter
beste evne.
Det har hele tiden vært hensikten å kjøre lik standard på layers og layouter, men
noen avvik har forekommet. Dette skyldes ofte kommandoen Purge, som har fjernet
noen layers fra noen modeller. Etter en titt gjennom modulleksjonene tidlig i
Grunnleggende AutoCAD, kom jeg frem til at det ikke finnes en fast NS for layers til
mekaniske oppgaver. Om møblene går under mekanikk er jeg usikker på, men jeg
føler de er lengre unna arkitektur.
Når det kommer til rendringsarbeidet, så er det alltid rom for forbedring. Dette er en
modul jeg følte jeg var noe svakere i, og det er særlig ting som refleksjoner og lys
som er vanskelig å få til riktig. Her kunne jeg godt brukt mer tid på lyssetting, og å
leke med innstillingene på materialene. Likevel føler jeg at jeg har kommet ganske
nære referansebildene.
Photoshop er et program jeg har ferdes lite i, men jeg føler jeg har oppnådd et
resultat som er bra. Jeg kunne brukt mer tid på skyggelegging, justering av lys og
bakgrunn.

Hadde det ikke vært for god planlegging i forveien, ville jeg aldri klart å levert i tide.
Jeg har overskredet tidsskjema med en del timer, så jeg er takknemlig for at jeg har
hatt helgene til rådighet. Dette skyldes nok tiden brukt på detaljer, for ikke å snakke
om den ekstra tiden på ekstra objekter. Da standen ble vurdert som enkel, var det
viktig for meg å kompensere med flere tegninger. Det sies at kvalitet er bedre enn kvantitet, men jeg mener jeg har oppnådd en god blanding av begge deler.
Det har vært utfordrende å jobbe uten å ha god kontroll på NS, så dette er noe jeg vil
lære meg bedre. Jeg har ingen fagområder jeg ønsker å fordype meg i, i skrivende
stund, men snarere skjerpe alt jeg har lært gjennom hele perioden. Jeg har hatt en
innstilling av å kunne være fleksibel gjennom hele studiet, slik at jeg kan nå ut til
flere potensielle arbeidsgivere.

 

Konklusjon

 

Selv om jeg har brukt kunnskap jeg allerede kan, så har denne perioden vært utrolig lærerik. Mye på grunn av arbeidsmetode og å overholde tidplan, men også det å kombinere alt vi har lært. Modulene har vært veldig spesifikke, så det å ta i bruk kunnskap fra flere ulike moduler i en oppgave har vært lærerikt.
Aldri før har jeg jobbet så intenst med en oppgave. Dette har gitt meg en god forståelse for
hva det innebærer å jobbe med et større DAK-prosjekt, og hvilke hensyn og vurderinger som må tas underveis.

Perioden har vært intens, men også veldig spennende. Det har vært veldig givende å se
prosjektet vokse, og å føle en form for kontroll, takket være tidsplanen. Det har gitt en enorm mestringsfølelse å oppnå forhåndssatte mål, og å levere et resultat jeg er fornøyd med, selv om jeg ikke har like god kontroll på alle programmene. Photoshop er et program jeg føler jeg har lært meg mens jeg har jobbet, og jeg ser frem til å bruke det mer, og utvikle mine ferdigheter.

Etter en lengre periode utenfor AutoCAD, var det både litt skremmende å komme tilbake, og litt godt, da dette er det programmet vi har jobbet mest i. Jeg ser veldig frem til å lære Inventor og Revit, og å ta med meg videre det jeg har lært denne perioden.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s