CADm3 – Teknisk tegning -29.09.16

Da setter vi i gang med neste modul, CADm3. Vi får igjen valget om å gjøre en mekanisk oppgave, eller arkitektoppgave. Da jeg gjorde mekanisk forrige gang, velger jeg nå å gjøre arkitektoppgaven. Dette gjør jeg for å få lik kunnskap om begge felt. Det vil også være en fordel da hele klassen har valgt denne oppgaven. Hadde jeg valgt mekanisk ville jeg vært alene om den, og ingen å støtte meg på hvis det skulle oppstått problemer.

glgkgik

Målsetting med denne oppgaven

Studenten skal vise at en behersker 2D tegning med AutoCAD. I tillegg må en kunne de grunnleggende tegningsregler som ligger i Norsk Standard. Det skal håndteres flere tegningsfiler og en samlet utskrift derfra.

Tirsdag – første dag

Jeg starter med å sette innstillingene i henhold til oppgaveteksten, og lage layers med riktig lineweight og farge osv. Så legger jeg inn PDF’en i AutoCAD. Deretter skalerer jeg den, slik at jeg får riktig størrelse på bakgrunnen. Jeg startet så med å tegne ytterveggene. Etter noen forsøk kommer jeg frem til at jeg tegner alle ytterlinjene i hele linjer, og deretter bruker jeg Offset til å flytte linjene 350mm inn. Vi ble på forhånd enige om at tykkelsen på ytterveggene skulle være 350, og innerveggene 120.

Etter det er gjort går jeg over linjene og sjekker at lengende er i hele mål, altså ikke 1547, men da heller 1550 eller 1545.

tykyk

Jeg bruker mye tid på dette, men går etterhvert over på innerveggene. Dette tok også litt tid. Jeg bruker Offset her også, men setter det til 120. Jeg tok ikke hensyn til døråpninger, da jeg plasserer dørene som Blocks rett oppå. Jeg tror jeg fokuserte litt for mye på nøyaktighet, men jeg følte dette var viktig for å få en bra målsetting.

yrukyukf

Jeg jobber videre med alle vegger. Jeg setter inn søyler, og justerer alt underveis slik at det blir riktig. Jeg får ofte mål som 1503, 1501, 1499 osv, men justerer dette til runde tall. Videre utover dagen tegner jeg dører og setter inn disse. Dette tar litt tid, men det går greit.

tyukgfyuk

Jeg avslutter første dag med å tegne invetar. En pirkete oppgave som tok tid, men det gikk greit. Jeg rakk ikke bli ferdig med alt, men fortsetter i morgen tidlig. Jeg har vært på skolen i 14 timer, så nå er det på tide å ta kvelden.

Onsdag – andre dag

Jeg fortsetter med invetaret. Jeg tegner etter hele mål og sørger for å få hele tall som med veggene. Jeg har tracet etter PDF’en på noen av vaskene for å spare tid. Resultatet ble bra nok. Jeg benyttet meg av Array for å lage sitteplassene i auditoriene. Etter noen forsøk fikk jeg omsider til et resultat jeg er fornøyd med.

kryukfuk

Jeg lager så trapper. Her sparte jeg tid ved å trace etter PDF’en. Resultatet ble bra, da jeg snappet direkte til underlaget. Jeg kopierte trappene rundt, og lagde eget Block med eget navn til hver av de.

Så tegner jeg alle vinduene. Jeg starter i layer 0, og tegnet etter underlaget. Jeg gjør egne justeringer i forhold til dimensjoner og mål, slik at alt blir riktig.

Jeg tegner alle unike vinduer rundt hele bygget, men hopper over de vinduene som er av lik størrelse. Det ble mange Blocks, da nesten alle vinduene var unike. Vinduer med lik bredde var ofte ulike. Det ble derfor 2-3 versjoner av et vindu av samme dimensjon.

Jeg tok noen vurderinger i forhold til ytterveggene og vinduene. Ytterveggen er på 350, mens vinduene lå på ca 100, 105. Jeg er ikke sikker på hva som er riktig, men tanken min var at vinduene sett ovenfra er smalene enn veggene, og at vegglinjene som ligger ovenfor og under vinduene blir vinduskarmer.

ryukfyuk

Nå som jeg er ferdig med all tegning, fortsetter jeg med å sette inn tekst i rommene. Jeg begynner først med å skrive det samme som står i PDF’en, men blir påminnet av en medstudent at jeg er nødt til å måle arealet i rommene, slik at jeg får riktige mål i teksten.

Jeg bruker derfor Boundary-kommandoen og lager boundaries i rommene. Jeg klikker så på rektanglene og får opp arealet der. Det er ganske mange siffer, så jeg runder opp til maks ett desimal.

Jeg skriver tekst i størrelse 200, og syns at det ser bra ut i Model-space. Jeg har ikke skrevet ut for å se hvordan det blir på papir.

Jeg setter også tekst inn i dørene, slik som på PDF’en, men jeg er usikker på om dette er nødvendig. Det tok litt tid, da noe av teksten var vertikal. Jeg kopierte så mye jeg kunne, men det var mange unike verdier på f.eks støyisolasjon osv.

tyukyfguk

Romplan

Nå som tekst er på plass starter jeg med å lage romplan. Jeg fryser alt av invetar, tekst og dører, og velger Hatch for å fylle rommene med farger. Jeg bruker Solid hatch, og velger farger selv. Det var mange unike rom, slik at jeg syns det var vrient å finne ulike farger til rommene. Fargevalget mitt er tilfedig, men jeg valgte i utgangspunktet farger som ville ta hensyn til den hvite teksten. Dette utgikk da jeg til slutt valgte å fjerne teksten fra romplanen. Rekkefølgen i Legend-listen min er også tilfeldig.

yufkyfuk

Torsdag – siste dag

Det er siste dag, og jeg har fortsatt litt igjen å gjøre. Jeg må målsette, lage layouts, DWF og utskrift, samt skrive rapporten. Jeg har også et ønske om å begynne på en ny etasje, men alt annet prioriteres.

Jeg starter med å lage layouts. Jeg sørger for å finne en målestokk ihht NS, og da vi på forhånd har blitt enige om å bruke A3 (siden vi ikke har større printer) havner jeg på 1:500 som målestokk. Noe annet passet ikke.

Jeg skriver ut og ser at skriftstørrelsen er alt for liten. Jeg går derfor tilbake til Model-space og endrer størrelsen til 300. Da blir spacingen mellom setningene for tett, slik at jeg måtte bruke tid på å justere dette.

Da vi skal levere tre layouts og tre utskrifter blir vi enige med Ioannis at utskriften uten romplan eller målsetting kan ha fri målestokk. Jeg fyller derfor arket, og skriver på tegningen at den ikke er i målestokk. Dette er improvisoriske løsninger, da vi i prinsippet har valgt feil arkstørrelse. Dette ville ikke vært nødvendig hvis vi hadde brukt riktig arkstørrelse.

Så går jeg løs på målsettingen. Vi ble enige om å ikke målsette unødvendig mye, og om å unngå vinduer, døråpninger og veggtykkelser.

ryukfyu

Jeg målsetter i Paper-space slik at jeg får riktig størrelse og av avstand fra linjer. Tidligere har jeg målsatt i Model-space, og dette har skapt problemer for meg. Jeg setter avstanden til 12, og 10 på påfølgende mål. Det er noen rom jeg ikke har målsatt, da de har likt mål som forrige målsetting. Dette syns jeg ble mer estetisk pent.

rrkk

Når vi snakker om estetikk, så har jeg satt teksthøyden i Dimstyles til 2.5. Vi har lært at teksthøyden skal være 3.5, men jeg er usikker på om dette gjelder mekanisketegninger (Maskintegningsboka) eller om dette er generelt. Jeg er også usikker på om dette er noe som varierer med målestokker, arkstørrelser eller liknende. Med 3.5 i høyde ble målsettingen veldig rotete.

Det siste jeg gjorde i dag var å finpusse romplanen min. Jeg har lyst til å flytte Legend-listen min lenger opp, men da jeg har fargelagt rom og legend i samme kommando, vil Hatchen bli forskjøvet hvis jeg flytter den. Jeg velger derfor å lage to Viewports i Paper-space, og flytter den opp på den måten.

Konklusjon

Jeg var på ferie i to uker i begynnelsen av studiet. Jeg gjorde derfor CADm1 på egenhånd før jeg dro. Dette førte til at jeg ble hengende etter under CADm2, noe som gjorde at jeg var avhengig av å spørre medstudentene mine mye. Jeg klarte i løpet av CADm2 å komme meg på lik linje med de andre, slik at jeg nå i CADm3 har vært mer selvstendig, og vært til hjelp for andre. Det har gitt meg mestringsfølelse.

Jeg har brukt mye tid på denne oppgaven, men dette tror jeg skyldes stort fokus på presisjon. Det er nok også mangel på effektiv tegnemetode. Jeg lagde heller ingen konkret plan på hvordan jeg skulle løse oppgaven, men jeg føler jeg ikke hadde behov for dette. Jeg bestemte meg på forhånd å tegne ytterveggene først, deretter innervegger, dører, invetar, vinduer, areal, tekst og romplan. Layout, utskrift og DWF kom til slutt. Denne planen har jeg fulgt, og jeg tror ikke jeg hadde spart til på å gjøre det på noen annen måte.

Oppgaven har vært utfordrene og veldig tidkrevende. Jeg føler jeg ikke har lært så mye, men heller fått god trening i å tegne, følge deadline osv. Jeg har aldri jobba så dedikert med noe som helst, og nå når jeg er ferdig så føles det veldig bra. Jeg er fornøyd med det jeg har gjort.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s