CADm2 – Oppsett og endring – 15.09.16

Da har jeg kommet tilbake fra ferien, og vi starter rett på neste modul: CADm2. Dette er en viderebygging på CADm1, hvor vi går dypere i det grunnleggende. Modulen avsluttes med en innleveringsoppgave, hvor vi skal velge mellom en mekanisk tegning, eller arkitekturtegning. Jeg er fortsatt usikker på hvilket felt jeg skal fordype meg, og siden jeg har bakgrunn i mekaniske fag, kommer jeg til å velge den mekaniske oppgaven.

 

jydkdj

 

Tirsdag – Endring

 

Jeg fikk ikke med meg den første dagen, men jeg fikk vite at klassen hadde gått gjennom Array, så jeg gikk gjennom dette på egenhånd samme dag jeg kom hjem fra ferie. Jeg kan jo ikke henge etter! Jeg bestemmer meg for å være på skolen i god tid, og enda jeg er 20 minutter tidlig ute, ser jeg at en god del av klassen allerede er på plass. Dag 2 starter med leksjoner, og senere starter vi på en oppgave. Jeg merker på dette punktet at det er mye mine medstudenter har lært, som ikke ble gått gjennom på nettstudiene, så jeg veldig avhengig av å stille spørsmål. Heldigvis er de andre studentene hjelpsomme. Jeg måtte repetere Utskrift, og gå gjennom hvordan jeg lager viewport og layout osv, for dette satt ikke så godt. Deretter måtte jeg på egenhånd lære meg målsetting. Jeg fikk skrevet ut noen oppgaver, og fikk tilbakemelding på hva jeg måtte gjøre bedre. Jeg tok også lærdom fra de andre studentenes tilbakemeldinger.

Jeg tok noen notater gjennom dagen, på hva vi hadde lært:

 

Mview – Kommando for å tegne Viewport på Layouten.
Dimstyle – innstillinger for målsetting. Her kan man endre størrelser og piltyper osv.
Målsetting skal være 12mm fra linjer. Dette må skaleres i forhold til målestokk.
List – Få info om linjen.
Dist – Måle en linje uten å sette ut mål.
Move – Ved å skrive «Move» etterfulgt av koordinat, feks 30,30 – kan du flytte objekter dit du vil hvis du vet målene. Feks Sirkel inn i figur på x30 og y30.
Senterlinje – Senterlinjer er viktig i tekniske tegninger. De markerer gjerne sentrum av sylindre i mekaniske tegninger mm. Man lager en layer, velger riktig stipling og linjetykkelse, samt farge. Etter hva jeg har skjønt, skal senterlinjer være røde.
Mirror – Med Mirror kan man speile et objekt. Man velger hvilken retning over et gitt punkt objektet skal speiles. Veldig kjekt verktøy for symetriske tegninger.
Stretch – Man kan også strekke objekter og tegninger. Man velger det man skal strekke ved å bruke grønn markering.
Scale

 

Med Scale kan man skalere opp eller ned objekter eller tegninger. Man velger kommando Scale, markerer objektet og trykker Enter. Deretter velger man basepunkt, trykker Enter. Hvis du f.eks vil halvere størrelsen, skriver du .5 etterfulgt av Enter.

Hvis man vet hvor stor en linje må være, kan kan endre den linjen for å forstørre eller forminske. Feks, en bokhylle som er tegnet i 50, men som scaleres opp til 800.

Man skriver Scale – velger objekt – Enter, velger Reference, markerer linje, skriver verdi – Enter.

 

Onsdag – Praksisdag 1

 

Jeg bestemte meg for å være på skolen en time før leksjonene starter, og jammen meg sitter det ikke en del studenter der da også! Dette er studentene som er flinke, så det går opp for meg at dette virker som en klok ting å gjøre. Jeg føler jeg henger litt etter, og jeg har et ønske om å bli flink. Jeg fikk tid til å finpusse oppgaven som skulle ligge på Johans pult, og ved å komme tidlig jeg var forberedt til timen.

Det gikk treigt i starten da jeg slet med å forstå hvordan jeg skulle lage oppgave Fonster.dwg. Jeg fant oppgaven lenger bak i boken, og gjorde avsnittet om Offset og Trim da dette var noe jeg ikke hadde lært. Det tok meg noen forsøk å lage «kakestykkene», men etter god hjelp fra Brede og Martine fikk jeg det omsider til. Deretter gikk leksjonen om Hatch greit.

Offset

Med offset kan man kopiere et objekt, feks en linje, og flytte den en gitt avstand. Dette er et kjekt verktøy å bruke hvis man skal lage sylindervegger. Man trekker en strek gjennom sentrum, og flytter linjene ut til den verdien av radiusen til sylinderen. 5 til høyre, 5 til venstre, og du har to linjer med 10 i avstand mellom.

Trim

Med Trim kan man som navnet hinter til, trimme eller skjære vekk overflødige linjer. I oppgave Fonster.dwg skulle vi lage en halvsirkel, så her tegnet jeg en hel sirkel, og trimmet 180 grader av den. Deretter brukte jeg Offset til å flytte yttre kontur, en gitt avstand inn, og trimmet de overflødige linjene.

Hatch

Med Hatch kan man sette tekstur enkelt på objekter. Det finnes forskjellige typer Hatch-mønstre i AutoCAD.

Man har mange muligheter til å egendefinere Hatch. Man kan endre Transparency, vinkel på mønstret, mønstertetthet osv. Dette muliggjør å lage kanskje detaljerte og nøyaktige tegninger med tekstur. Et eksempel er tekstur for å vise tverrsnitt av et mekanisk objekt.

Multilines

Multilines er et verktøy som er veldig relevant for bygningstegninger. Ved å velge riktig oppsett på linjene, kan man tegne hele vegger med én enkel kommando.

Man lager layers med forskjellige navn og farger.

Ved å taste inn MLSTYLE får man opp innstillingene for Mulitlines. Der setter man linjetyper og tykkelser. Hva som bestemmer verdiene avhenger av byggetegninger og standarder.

Ved å ha Start og End krysset av, sørger man for at linjene blir avrundet, slik at vegger som ikke møter andre linjer får en ende.

Det er viktig å sette riktig Justification, slik at programmet tar utgangspunkt i rikitg punkt på linjene. Her kan man velge mellom Top, Center og Bottom.

Jeg slet litt med oppgavene til leksjonen om Mulitiline. Jeg gjorde ofte feil, og måtte starte på nytt. Etter flere forsøk på å få det til riktig ble jeg tryggere på å bruke kommandoene for å starte linjene. Jeg husker ikke begrepet, men ved å velge From, Endpoint og skrive @, kan man ved hjelp av koordinater (med utgangspunkt i endepunket man selv velger) sette startpunkt for linjene nøyaktig. Denne metoden gjorde meg tryggere på X- og Y-aksen, og gjorde tegning på andre oppgaver lettere.

ffeef

gytrjtj

 

Torsdag – Objektegenskaper, Print 2

 

I dag gikk vi gjennom Layers og de diverse egenskapene og innstilligene de bør ha. Layers er viktig for å skille mellom forskjellige linjetyper, med forskjellige farger, tykkelser og linjetyper. Det er viktig å huske på gode navn på Layerene. Gjerne navn som beskriver funksjonen, som f.eks «Målsetting».

Farger kan som regel kobles til funksjoner. F.eks rød = 0,25 (Svensk Standard).

Det er viktig å Ikke tvangsendre egenskaper på objekter. F.eks endre farge, linjetyper og tykkelser manuelt i etterkant fremfor å bruke layer.

rlkr6k

 

Fredag – Lesedag – Tegningsanatomi

Denne dagen var en selvstudiedag. Jeg startet dagen med å lese kapitlene om Tegningsanatomi, Riss, Mål, Måleinstrumenter og Nøyaktighet.

Deretter gikk jeg løs på oppgave Vevstake. Jeg syns oppgaven gikk greit, og jeg fikk en god mestringsfølelse da jeg fant ut hvordan jeg kunne bruke Fillet til å skape kurvene. Jeg brukte tid på få detaljene riktig, men tilbakemeldingen på oppgaven var at den var litt «mye». Sitat lærer: «Less is more».

Oppgave Vevstake

ryukjfrtyjet

 

Uke 2

Mandag – 3-Riss

I dag gikk vi gjennom riss og risstyper. Hvordan skal objekter prosjekteres? Det er vitkig å velge de sidene som gir mest informasjon. Vi bruker riss etter Europeisk standard (E). Vi prosjekteres Frontriss/hovedriss, toppriss og sideriss. Man kan også ha med tegnings I ISO.

Deretter gikk vi gjennom måter å målsette på, og de forskjellige ulempene:

Målsetting i Paperspace – bakdelen er at hvis man må endre målestokken, eller flytte modellen, så forblir målsettingen på samme sted.

Målsetting i Modelspace – forskjellige størrelser på målsettingen hvis man har to viewports med forskjellige målestokker.

Annotative målsetting – dette blir å anse som den beste måten å målsette på. Ved å velge: Dimstyle – select annotative, set current, linear, kan man sette hvilken målestokk målsettingen skal påvirke. Dette gjør at man kan f.eks måle alt som er 1:1 for seg selv, og mål i 2:1 blir ikke vist.

I dag lærte jeg:

Man må målsette diameter av sirkler med diametermålsetting fremfor Leader.
LTscale på senterlinjer
Målsette sirkler til quadrant
Målsetting 12mm fra første linje, deretter 10.
Riss og rissplassering

De tre mest vanlige synsvinklene som brukes til å avbilde en gjenstand er:

Sett forfra – Hovedriss eller Oppriss
Sett ovenfra – Toppriss eller Grunnriss
Sett fra venstre – Sideriss
Andre notater fra denne dagen:

En gjenstand har utstrekning i tre dimensjoner – Lengde, bredde, høyde
Rettvinklet parallellprojeksjon, dvs at vi avbilder objektet fra en vinkelrett sysnvinkel.
På maskintegninger bruker man rettvinklet parallellprojeksjon.
Xline – Hvordan du bruker bl.a. konstruksjonslinjer og ellipser til å lage projeksjonsriss.

Linjer

Stiplede linjer – skjulte linjer og konturer – ACAD-ISO-02W100 ISO-dash
Strekpunktlinjer – senterlinjer – ACAD ISO 10W100 ISO-dash-dot
Farger og tykkelser

Konturer: Blå 0.5 eller 0.35 – avhengig av arkformat
Skjulte linjer: Grønn 0.35 eller 0.25
Senterlinjer: Cyan 0.25 eller 0.18
Markering av snittplan: Magenta 0.7 eller 0.5
Målgrenselinje og snittpil: Rød 0.25 eller 0.18
Små arkformat (A3 og A4) har linjegruppe 0,35; linjetykkelsene 0.18, 0.25 og 0.35, (0,50 til grove linjer).
Store arkformat (A2, A1 og A0) linjegruppe 0,50; linjetykkelsene 0.25, 0.35 og 0.50, (0,70 til grove linjer).

etdyjedj

Tirsdag – Praksisdag 2

 

Dagen startet med leksjoner. Vi lærte hvordan man kan laste inn et bilde I AutoCAD som underlag, som man kan bruke som bakgrunn på tegninger. Vi lærte også hvordan man roterer dette bildet, slik at linjer blir rett. Det er ikke alltid slik at tegninger har blitt skrevet ut rett.

For å rotere et bilde til å bli rett gjør man slik:

Rotate – All – Enter – Klikk basepoint – Reference – Klikk basepoint – Klikk endpoint – enter value (0 for horisontal).

Videre lærte jeg hvordan man skalerer objekter:

Skale – All – Enter – klikk basepoint – Reference – klikk basepoint – Enter value

Så skulle vi jobbe med oppgaver. Vi skal tegne tre mekaniske tegninger, inkludert ISO. Dette er mitt første forsøk i å tegne ISO-fremstilling. Jeg var nødt til å repetere dette, og var til å begynne avhengig av å spørre de andre studentene om hjelp. Etter jeg fikk noen tips og triks gikk det etterhver lettere, og jeg ble mer selvstendig. Jeg lærte utrolig mye om ISO ved å spørre de andre, slik at jeg er sikker på at jeg kommer til å være selvstendig i oppgavene fremover.
Tilbakemeldingen på oppgavene jeg fikk printet ut til Johan var småprik som teksthøyde, avstand mellom målsetting og linjer og Ltscale. Dette er ting jeg tar med meg videre, og sørger for å huske på. Jeg lærte bl.a at avstand mellom måsettinger skal være 10mm, dvs 12 fra linjer, og 10 fra første mål.

wergg

Onsdag – CADm2 oppgave

 

I dag startet vi med innleveringsoppgaven. Jeg sørget for å være på skolen i god tid før kl 08, slik at jeg kunne komme raskt i gang.

Jeg starter med å fylle ut Excel-dokumentet med tidsberegning, og estimerer at tegning vil ta mest tid. Etter at alle innstillinger er på plass starter jeg på selve oppgaven.

Jeg bruker en time på å planlegge hvordan jeg skal legge rissene. Heldigvis var oppgaven gitt ut på DWF i 3D, slik at jeg kan rotere lampen rundt. Jeg tar skjermbilder og plasserer rissene slik jeg vil ha dem.

wwf

Jeg bestemmer meg for å starte med å tegne bunnplaten, og får raskt en idé om hvordan jeg vil gjøre det. Jeg finner likevel etterhvert ut at metoden jeg velger blir unøyaktig. Min plan var å legge sammen målene til de rette linjene, samt radien på avrundingen. Tallet jeg kom frem til var 220 på hver side. Jeg tegnet en linje på 220, tegnet neste 220mm i 60 grader, og fortsatte til jeg hadde en trekant. Deretter tok jeg Fillet, med radie på 20mm. Dette resulterte i at rettsidene ble 151, altså 1mm for langt på alle sider.

Jeg endret metode, og tegnet en trekant med sider på 150mm. Så satte jeg på sirkler på ø20. Etter det la jeg linjer på utsiden av sirklene.

 

hqe

Jeg jobber videre, og oppgaven går ganske greit. Jeg samarbeider smått med Helene, og vi rådfører oss hos hverandre. Jeg fikk en stor mestringsfølelse når jeg klarte på egenhånd å finne en metode og å tegne ellipsen I det nedre risset, altså topprisset. Det føltes godt å endelig kunne bidra til å hjelpe andre tilbake. Jeg har gått fra å være avhengig av å spørre andre, til å bli selvstendig, til å kunne hjelpe andre.

eagtg

Jeg jobber frem til kl 15, og når jeg drar har jeg bare litt prik på målsettingen, halvparten av ISO-tegningen, og halvparten av rapporten å gjøre. Jeg skulle gjerne jobbet lenger, men jeg hadde viktige ting å gjøre etter skolen.

ISO etter første dag

argeag

Torsdag – CADm2 oppgave

I dag sto jeg opp ekstra tidlig for å være på skolen 0730. Jeg valgte å være tidlig på skolen for å få en behagelig dag, og for å unngå stress. Jeg burde I prinsippet ikke brukt så lang tid på denne innleveringen, men det ble nå en gang sånn.

Jeg hadde med meg en utskrift av A3-layouten hjem I går, og norterte med penn hvilke endringen jeg brude gjøre. Jeg startet torsdagen med å justere målsettingen, teksthøyde, senterlinjer og Ltscale. Deretter fortsetter jeg på ISO’en. Dette er den delen som jeg kommer til å bruke mest tid på. Jeg knoter litt med å få det til, men etter en stund finner jeg en metode som ser ut til å funke.

earghae

Jeg tegner først en boks, og lager en åttekant ved å trekke linjer fra sentrum.

gseg

Jeg får inspirasjon av en medstudent til å fullføre bakdelen av lampen.

aeae

Konklusjon

Jeg føler jeg har hengt litt etter de andre disse to ukene, men jeg er likevel fornøyd med fremgangen. Ikke bare var jeg én dag på etterskudd på CADm2, men jeg var også rundt en uke etter de andre studentene, da de hadde lært mer enn det jeg lærte på nettstudet av CADm1.

Jeg har vært aktiv med å innhente informasjon og kunnskap, og jeg har lært veldig mye. Da jeg har god teknisk forståelse trodde jeg at jeg ville ta ting ganske fort, men jeg ser likevel de andre ligger alltid ett hakk foran meg. Dette har gjort meg litt stressa. Jeg har likevel valgt å ta lærdom av det, og det har ført til at jeg har fokusert mer, og satt opp tempo.

Jeg sitter igjen med en god mestringsfølelse etter denne modulen. Ved å være tidlig på skolen og aktivt innhente kunnskap og informasjon har jeg hatt en bratt læringskurve, og blitt mer selvstendig.

Forhåpentligvis er jeg i stand til å være mer til hjelp for andre i neste modul.

earg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s