CADm2 – Oppsett og endring – 15.09.16

Da har jeg kommet tilbake fra ferien, og vi starter rett på neste modul: CADm2. Dette er en viderebygging på CADm1, hvor vi går dypere i det grunnleggende. Modulen avsluttes med en innleveringsoppgave, hvor vi skal velge mellom en mekanisk tegning, eller arkitekturtegning. Jeg er fortsatt usikker på hvilket felt jeg skal fordype meg, og … More CADm2 – Oppsett og endring – 15.09.16