CADm1 – Grunnleggende AutoCAD – 04.08.16

Da har jeg startet med min første oppgave, som heter CADm1. Dette er en innføringsmodul som varer i 2 uker. Her lærer jeg det grunnleggende innenfor AutoCAD, og lærer helt enkle tegneoperasjoner.

Studiets oppstart er ikke før 15. august, men jeg starter med første oppgave via nettstudier da jeg skal på MC tur i Europa rett etter skolen har startet.

Jeg har allerede gjort noen oppgaver, og så langt syns jeg det virker interessant, men det er selvsagt mye å sette seg inn i.

Målet er å bli ferdig med CADm1 før skolestart, men jeg tror det kan bli vanskelig. Jeg skal hvertfall ikke levere oppgaven noe senere enn 23. august, da dette er dagen jeg reiser.

Noen oppgaver jeg har gjort:

Nøkkel øvelse

rom

1.png

I CADm1 skal vi lære det grunnleggende innen tegneprogrammet AutoCAD. Vi skal bli kjent med hvordan vi bruker programmet, og tegne enkle tegninger.

Jeg har gjort denne oppgaven på egen hånd via tilgang til nettstudiene, da jeg skal på ferie rett etter klasserom-studiets oppstart.

xgnxgfn

Dag 2 – Tegnehjelpere

Den andre dagen starter jeg med å lære om hvordan man tegner med koordinater, og tegnehjelperne Ortho og Osnap. Jeg slår av Snap og Grid for å lære de andre hjelpemidlene. Jeg lærte også hvordan jeg kan tegne på skrå med Polar og Dynmode, avhengig av om jeg vet lengde/vinkel. Her møter jeg en utfordring med koordinatene. Det tar meg noen forsøk å finne riktig «retning» i X- og Y-aksen, men dette er fordi jeg er litt dårlig med tall. Minus foran verdien for å tegne «mot klokken».

Deretter lærte jeg om Snap og Grid, og hvordan jeg kan justere dette til å passe min tegning. Jeg møter størst utfordring ved leksjon om Object snap. Jeg forstår prinsippet, men lenger ut i øvingsoppgaven sliter jeg noe med å finne riktig verktøy for riktige punkter. Etter å ha prøvd meg frem, og ved en titt på fasit går det mer opp for meg hvordan jeg best kan bruke OSNAP.

Jeg avslutter dagens leksjoner med å gjøre oppgaver ved bruk av hjelpemidlene jeg har lært.

Oppsummering av hva jeg har lært i dag:

 • Ortho og Close.
 • Polar og DYNMODE.
 • Snap og Grid.
 • Object Snap/OSNAP.
 • Koordinater.
 • Diverse tegnehjelpere.

11

Dag 3 – Tegneobjekter

Jeg starter med Sirkel og Bue. Her lærer jeg å tegne en sirkel på forskjellige måter, alt etter hva slags info jeg har å tegne etter. Jeg kan tegne med utgangpunkt radius eller diamterer ved å velge dette fra Draw/Circle-menyen. Jeg kan også tegne med utgangpunkt i 2, eller 3 pnkter, samt tangeringspunkter. Dette fikk jeg prøvd i øvingsoppgaven. Jeg lærte også hvordan jeg kan tegne buer. Her har jeg en rekke valgmuligheter fra ARC-menyen, hvor jeg kan velge tegnemåte etter tilgjengelig informasjon, eller ønsket metode. Jeg er nødt til å velge riktig metode for å få riktig resultat. Jeg slet litt med ARC under oppgaven, og det tok en del forsøk før jeg fikk forståelse for hvordan det fungerer. Her er jeg nødt til å repetere senere.

Jeg går videre over til Ellipse. Dette er et verktøy for å lage sirkler som ses fra andre vinkler. Dette er kjekt når man tegner i ISO, som vil si 2D tegning som ligner på 3D. Jeg slet veldig med å få til Ellipse Arc i øvingsoppgaven. Etter mange forsøk fikk jeg det omsider til, og fikk en forståelse for hvordan det fungerer.

ffefew

fwf

Point og Spline

Her har jeg lært hvordan man tegner linjer gjennom referansepunkter. Dette er noe som ikke brukes ofte i AutoCAD, men kan likevel være nyttig hvis man skal modellere landskap, hvor man må tegne høydelinjer.

Point and Spline

Zoom og Pan

Her lærte jeg om forskjellige muligheter til å zoome og panorere, litt avhengig av hva jeg tegner, og hvor stort det er. Jeg syns dog rulleknappen på musen er det letteste inntil videre, men funksjoner som Zoom Extent og Zoom Object var noe jeg fikk sansen for.

AutoCAD help

Hjelpefunksjon som er kjekk å ha hvis jeg skulle stå fast eller lure på noe.

Oppsummering av hva jeg har lært i dag:

 • Circle og Arc.
 • Ellipse.
 • Point og Spline.
 • Zoom og Pan.
 • AutoCAD Help.

Tegneobjekter

Dag 4 – Praksisdag

I dag har jeg jobbet med oppgaver. Jeg var en tur innom campus og fikk kjøpt bok av Johan. Vi ble enige om at jeg skulle gjøre oppgaver i denne boken, men da jeg følger nettstudiene lastet jeg ned boken Introduction to AutoCAD 2016, som leksjonen listet opp, og fulgte oppgavene der i stedet. Det ble mye lettere å vite hvilke oppgaver som er tilpasset nivået jeg er på akkurat nå. Til tross for dette, har oppgavene vært noe lette.

Jeg har også endret fargen på tegnebrettet. Først valgte jeg hvit, men gikk senere over til grå siden det er litt snillere mot øynene.

Rapport CADm1

Dag 5 – Første skoledag og lesedag

I dag var første skoledag. Vi møtte opp på campus og registrerte oss. Vi fikk møte lærerene, og fikk informasjon. Vi fikk se oppgaver fra tidligere studenter, samt høre om flere suksesshistorier. Dette var inspirerende. Jeg har et mål om å gjøre det beste jeg kan, slik at jeg kan få jobb. Det ville vært utrolig moro om en bedrift pekte ut mitt arbeid.

Jeg har hatt noen dager pause fra arbeidet. CADm1 er en modul som går over to uker, og i utgangpunktet fra dag til dag. Jeg har likevel hatt behov for et pust i bakken, da det er lenge siden jeg har jobbet med oppgaver. Takk og lov for at jeg er i denne situasjonen hvor jeg har anledning til å ta meg en pause!

Lesedagen består av enkel teori. Her leste jeg om hvorfor man tegner, tegningstyper og tegnestandarder. I Norge benytter vi oss av NS – Norsk Standard, men det er også internasjonale standarder å forholde seg til (ISO).

Dag 6 – Sammensatte objekter

Block og Group

Her lærte jeg om hvordan man kan lage flere deler av samme tegning. Hvis jeg tegner en detalj, kan jeg lagre den som en Block, og sette den inn flere steder. Man kan også endre størrelse og dimensjoner.

12343

Dette gjør at jeg ikke trenger å tegne alt på nytt. Man samler alle elementene til én enhet.

I en Group kan man velge flere Blocker eller grupper.

Polyline, Polygon, Rectangle

Forskjellen mellom vanlige linjer og Polyline er at vanlige linjer kan deles opp, hvis man for eksempel tegner sikk-sakk. En Polyline vil forsette som én linje, selvom den skifter retning. I tillegg har man forskjellige valgmuligheter, som bl.a å tegne med Arc. En Polyline kan bestå av både linjer og buer, og Polyline tangerer buene automatisk i forhold til linjen. Man kan også tegne utenom tangeringen. Ved å høyreklikke og velge Direction kan man velge hvilken retning buen skal forme seg. Dette fikk jeg prøvd ut på øvingsoppgaven.

jhtdbgv

En Polygon er en Polyline formet som en 6-kant. Rectangle er en rektangelkommando som gir flere valgmuligheter. Man kan lage rektangel ved hjelp av lengde og flateinnhold, og man kan sette forskjellige innstilling som avskråning og chamfer osv. Man kan også skrive inn lengde og bredde direkte for å få dimensjonene man ønsker, fremfor å bruke relative koordinater.

Her slet jeg med å forstå hvordan man lagde Polygon og Rectangle. Jeg trodde dette var valg innenfor Polyline, men forsto etterhvert at jeg velger dette i linjepanelet over Draw. Ved å velge Polygon, kunne jeg også velge hvilken måte jeg skulle lage den på. Ved bruk av Edge – hvor jeg bestemmer størrelsen ved å bruke endepunkter, Inscribed – hvor Polygonet ligger innenfor en tenkt sirkel, og Circumscribed – hvor Polygonet ligger utenpå en tenkt sirkel. I oppgaven skal jeg lage en sekskant, trekant og 9-kant, og det står at jeg skal bruke de ulike kommandoene i Polygon, men der finner jeg bare Inscribed og Circumscribed. Jeg er litt lost. Nå kjenner jeg at dette begynner å bli litt tungt, og det er vanskelig å konsentrere seg.

5 minutter er gått, og det gikk opp for meg at når man velger Polygon og klikker, står det; «specify number of sides». En redning!
hlhbgvfdsdf

jhgfds

Her får jeg god bruk for OSNAP, og undervalget «Geomtetric Center». Dette gjør at jeg lett finner sentrum av figuren. Når Polygonet skal fullføres, velger jeg riktig tegnemåte (Inscribed for 9-kant), og benytter meg av Endpoint valgmuligheten til OSNAP.

zdfb

Multilines

Her lærte jeg å lage paralelle linjer som kan f.eks brukes til vegger eller koblingskjemaer. Multilines fungerer litt anderledes enn de andre funksjonene i AutoCAD, men likevel ganske greit å forstå. Ved å skrive MLSTYLE i kommandolinjen kan man endre innstillinger som bredde og farge osv.

nbvcxz

Explode

Med Explode kan man ta fra hverandre objekter som består av flere elementer, som f.eks blocks, polygoner, rektangler osv. Man kan også sette dem sammen igjen. Ved å skrive PEDIT i kommandolinjen får man opp valg til dette.

Information

Det er viktig å lære hvordan man sjekker avstander i AutoCAD. Ved å bruke Distance kan man sjekke lengder på linjer.

Filtyper

Videre har jeg lest om forskjellige filtyper. DWG står for Drawing/tegning, DWT står for Template, DXF står for Export (til andre programmer), DWF står for Web Format. Man bruker DWF viewer for å vise AutoCAD tegninger utenom AutoCAD.

Videre har jeg lest om diverse støttefiler.

Oppsummering av hva jeg har lært i dag:

 • Block og Group
 • Polyline, Polygon, Rectangle
 • Multilines
 • Explode
 • Information
 • Filtyper

 

Dag 7 – Utskrift

Papir/tegningsformat

Her lærte jeg om de forskjellige papirstørrelsene, og noen eksempler på riktig bruk av størrelse. De vanligste størrelsene er A4, A3, A2, A1 osv. A0 og A00 er veldig store ark. Ved å legge to A4 ark får man A3, to A3 ark blir til A2, osv.

Målestokk

Målestokk er viktig for å tilpasse tegningen til arket. En bygning må tegnes i en helt annen målestokk enn en mobiltelefon, for å få plass på arket. Ved målestokk 1:1 vises tegningen i sin opprinnelige størrelse, uten forstørring eller forminsking. Ved 1:10, 1:100 osv er en tegning forminsket. Ved 2:1, 10:1 osv er en tegning forstørret.

 

mnhgfds

Layout/Viewport

Her lærte jeg hvordan man setter Layout og Viewport, og hvordan man tilpasser dette. I denne oppgaven skulle jeg legge inn en ny tegneramme på en oppgave jeg allerede har gjort.

rom

Utskrift: Print/Plot

Her lærte jeg hvordan man printer eller plotter ut tegninger. Enten til elektronisk format (DWF) eller i papirform. Før man printet må man sjekke at alt stemmer. Målestokken må være korrekt, samt papirstørrelse.

hkjfhdgf

Template

Leksjonen avsluttes med en gjennomgang av hvordan man lagrer templates, og bruker det om igjen.

Dag 8 – CADm1 oppgave

 

Her er oppgaven. Da jeg skal begynne å tegne står det litt stille for meg. Jeg prøver å huske hvordan man setter riktig avstand på Snap og Grid, og går litt tilbake i leksjonene. Jeg vet hvordan jeg gjør det, men jeg husker ikke hvilke tall jeg skal sette for rett dimensjon. Jeg har landet på 1 på Snap-spacing, og 1 på Grid-spacing. Dette er viktig for meg for at jeg skal vite at jeg tegner rett.

Deretter bruker jeg litt tid på å forstå det som i oppgaveteksten beskrives som Limits kommando. Jeg klarer ikke huske å ha lært dette, men etter å ha skrevet «LIMITS» i kommandolinjen, forstår jeg at jeg bare trenger å sette et punkt i nedre venstre hjørne, og øvre høyre for å gi meg litt bedre tegneplass.

Jeg setter en linje i 50,50. Dette gjør jeg bare for å starte et sted. Jeg havner raskt i problemer da jeg skal tegne linjer inni objektet, og få riktige mål. Jeg kommer så på at jeg har satt Griden slik at jeg bare bruker koordinater. Jeg flytter derfor det jeg har tegnet til 0,0 – og regner differansene mellom målene for å vite hvor jeg skal starte. Første linje, det som blir nederste kant av nederste vindu har jeg regnet frem til skal på koordinat 20,120. Suksess! Jeg tegner og regner videre derfra.

vcnbxvzc

Deretter går jeg videre på bryterene. Jeg tegner først en sirkel med den gitte diameteren på 60, og tegner så et rektangel på 40 x 10. Etter noen håpløse forsøk kommer jeg frem til at jeg bare flytter rektangelet inn i sirkelen, og bruker Geomtetric Center. Jeg lager så en Block av bryteren, og flytter den bort til komfyren. Her kommer en liten utfordring. Jeg har noen mål å gå etter, men jeg er nødt til å finne en måte hvor jeg kan plassere alle bryterene riktig. Etter mye regning og forsøk, plasserer jeg bare den første bryteren 100 fra venstre linje, og så 90 fra øverste linje. Deretter klikker jeg på Blocken og kopierer dem bortover. Avstanden mellom bryterene har jeg regnet til 20. Jeg bruker Measure, og sørger for at alt er riktig – og det er det!

ndxbvzc

Så tegner jeg sideriss. Jeg flytter frontrisset opp fra nullpunktet, og starter ny linje fra 0,0. Jeg regner ut differansene, og får utvendig riss. Deretter kopierer jeg øverste linje, og flytter den ned til 29.5. Jeg bruker Measure som et verktøy for å finne koordinatene. Deretter bruker jeg bare LINE-kommando med koordinater og ORTHO.

kuytrf

Når det er gjort beveger jeg meg videre til topprisset. Jeg flytter siderisset opp, og starter fra 0,0. Jeg bruker samme metode for å tegne omrisset. Deretter bruker jeg Circle, og ved hjelp av ONSAP jobber jeg meg inn til riktig koordinat fra hjørnene.

dyhreatfhjdgshmfngbf

Jeg bruker Polyline med kombinasjon av Arc og LINE for å tegne den største platen. Jeg taster inn det dobbelte av gitt radius på R75, hvilket blir Ø150.

Avsluttningsvis bruker jeg LINE til å tegne døren og bryterene sett ovenfra i topprisset.

Jeg har ikke tegnet tegningen i ISO, selv om jeg har hatt veldig lyst til det. Jeg har fokusert på å bli ferdig med oppgaven, og hatt fokus på å gjøre det skikkelig.

Jeg flytter alle rissene sammen, og lager A3 layout. Jeg setter målestokk, og skriver inn detaljer i tegningsrammen. Jeg strekker viewporten og låser den. Deretter printer jeg ut til DWF, og lagrer DWG.

 

Konklusjon

 

Det har vært en interessant periode med mye nytt. Jeg har brukt litt lenger tid enn det som egentlig er satt av til oppgaven, men dette skyldes nok litt mangel på disiplin. Jeg har møtt på utfordringer, men det har ikke vært noe jeg ikke har klart å løse. Jeg har gjort denne oppgaven helt på egenhånd, uten støtte fra lærer (selv om det er tilgjengelig). Jeg håper jeg har forstått innholdet i leksjonene riktig, og løst oppgavene på tilfredstillende måte. Jeg har vært usikker på om metoden jeg har brukt har vært riktig, eller letteste/beste løsning, men jeg føler jeg uansett har klart å fremstille tegningene som de skal.

Det har vært mye å lære, men nå føler jeg at jeg har en grunnleggende forståelse for hvordan tegning i 2D AutoCAD foregår. Jeg har fått et lite innblikk i hvordan det er å tegne, og så langt kan jeg si at det fortsatt virker like, om ikke mer spennende.

 

Jeg ser frem til å lære mer, og gleder meg til å begynne med 3D!

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s